Om Sollentuna Ram

Senaste nytt:
Den nya svenska Pandemilagen börjar gälla från den 10 jan 2021. Sollentuna Ram har öppet som vanligt, men för att underlätta för våra kunder erbjuder vi gratis hämtning och hemkörning inom Sollentuna av objekt för konservering och inramning, om man hör av sig. Förutom att vara noga med handhygien och hålla avstånd med varandra, måste vi begränsa antal av besökare. För att garantera 10 m2 per kund kan vi nu bara ta emot 3 kunder samtidigt. Du kan gärna boka tid för ditt besök via mejl: info@sollentunaram.se eller sms: 0762178510.

Ring 08-967502 för mer information! 

 

Sollentuna Ram är en ramverkstad, som har funnits i Sollentuna, Tureberg torget sedan 1950-talet. Den har haft olika ägare med olika firmanamn. Sedan 2009 har vi även en egen konservator för att restaurera konst på papper och ge råd. Vi ser till att alla konstinramningar sker professionellt enligt museistandard. Detta innebär att vi endast använder syrafria monteringsmaterial. Men det innebär också att vi kan anpassa olika monteringstekniker för att konsten som vi ramar in både ska framträda på bästa sätt och också att den samtidigt är väl skyddad.

Utöver konstinramning och papperskonservering säljer vi även konstnärsmaterial, håller kurser och har ett konstgalleri.