Sollentuna Ram är en ramverkstad, som har funnits i Sollentuna, vid Turebergs torg sedan 1950-talet. Den har haft olika ägare med liknande firmanamn. Sedan 2009 övertogs den av Lin och Peter. Lin arbetar som konservator med att restaurera all slags konst på papper och ge råd. Vi ser till att alla konstinramningar sker professionellt enligt museistandard. Detta innebär att vi endast använder syrafria monteringsmaterial. Det innebär även att vi kan anpassa olika monteringstekniker för att konsten som vi ramar in ska framträda på bästa sätt samtidigt som den ska vara väl skyddad.

Utöver konstinramning och papperskonservering säljer vi även konstnärsmaterial, håller kurser och har ett konstgalleri.