Om Sollentuna Ram

Sollentuna Ram är en ramverkstad, som har funnits i Sollentuna, Tureberg torget sedan 1950-talet. Den har haft olika ägare med olika firmanamn. Sedan 2009 har vi även en egen konservator för att restaurera konst på papper och ge råd. Vi ser till att alla konstinramningar sker professionellt enligt museistandard. Detta innebär att vi endast använder syrafria monteringsmaterial. Men det innebär också att vi kan anpassa olika monteringstekniker för att konsten som vi ramar in både ska framträda på bästa sätt och också att den samtidigt ska vara väl skyddad.

Utöver konstinramning och papperskonservering säljer vi även konstnärsmaterial, håller kurser och har ett konstgalleri.