Sollentuna Ram

framsida butik

Sollentuna Ram ligger på Sköldvägen 16, Turebergs torg
(INTE inne i Sollentuna Centrum!
)

Sollentuna Ram är en ramverkstad, som funnits i Sollentuna, vid Turebergs torg sedan 50-talet. Den har haft olika ägare med liknande firmanamn. Sedan 2009 övertogs den av Lin och Peter.

Lin arbetar som papperskonservator med att restaurera all slags konst på papper och ge råd. Läs gärna en artikel om Lin i tidningen Realia, eller kika på hennes webbplats papperskonservering.se.

Peter arbetar med konstinramningar. Efter att ha arbetat med datorer, så bytte han karriär och började som konstinramare. Efter ett antal kurser och praktik, så har han avlagt gesällprov och blivit certifierad konstinramare. Nyligen har Peter även blivit Mästare i konstinramning.

Vi ser till att alla konstinramningar sker professionellt enligt museistandard. Detta innebär att vi endast använder syrafria monteringsmaterial. Med ett stort urval ramprover, passepartouter och annat inramningsmaterial, så vi kan anpassa monteringstekniker och inramningar för att konsten ska framträda på bästa sätt, samtidigt som den ska vara väl skyddad. Samtidigt tänker vi på miljön!

Utöver konstinramning och papperskonservering säljer vi även konstnärsmaterial, håller kurser och har ett konstgalleri.