Lite historia

Nuvarande Sollentuna Ram drivs av Peter Freund och Lin Zhang Freund. När Lin tog över så införskaffades domänerna sollentunaram.se och gallerisollentuna.se.

Sollentuna Ram köptes från Stig-Björn Huru 2009 av Lin Zhang Freund för att hon skulle kunna kombinera papperskonservering med inramning, men ganska snart därefter, så började Peter Freund delta i verksamheten, men inriktning på konstinramning och att sköta hemsidan.

Stig-Björn lärde sig inramning i Norrland och flyttade under 1990 till Stockholm. Han övertog affären från Enni 1999. Enni Sköld som var konstnär och bedrev galleri och kursverksamhet flyttade affären från Turebergs Torg 6 till Sköldvägen 16. Hon övertog affären från Göran Westerberg ca 1989. De som ägde affären dessförinnan är okända.

Innan det fanns en ramverkstad i lokalerna, så var det arbetsförmedling som bestod av två våningar – där SE-banken är nu och lokalen där Sollentuna Ram finns. Som rest av detta finns fortfarande trappen kvar, som inte leder någonstans direkt vid ingången.

Innan lokalen inhuserade arbetsförmedningen, så låg posten för hela Sollentuna i lokalerna. Då fanns fortfarande inget Sollentuna Centrum. Husen Stinsvillan och tegelhuset där Sollentuna Ram finns är ett av de äldre husen i Sollentuna och byggdes i samband med att Sollentuna fick en järnvägsstation.

Samtidigt är fortfarande en hel del av historien gällande Sollentuna Rams tidigare ägare höljt i dukel. Ramaffären lär finnas i telefonkataloger från 50-talet, så den har funnits med ett tag. Varje ägare lär ha haft affären i ungefär 10 år, så nuvarande ägarna har varit med längst, enligt vad vi känner till.

Om någon känner till mer detaljer eller har gamla bilder från de tidigaste åren med Sollentuna Ram, så kontaka oss!