Passepartouter

Syfte
Syftet med passepartouten är att hålla glaset borta från originalet och därmed få ett bättre skydd. Ett äldre fotografi kan fastna i glaset och bli förstört. En kolteckning eller akvarell kan smutsa ner glaset. Målarfärger påverkas snabbare av ljus om de når originalet direkt än om det finns luft emellan. Luften innebär ett skydd för målarfärgen.
Samtidigt fungerar passepartouen också som en lösning för att få formatet snyggt, dölja eventuella skavanker och ibland komplettera originalet för att förhöja utseendet.
Storlek – för att passepartouten ska fungera behöver den täcka åtminstone någon millimeter av originalet på alla sidor. Så om originalet är 30x40cm stort, så skulle normalt öppningen genom vilken originalet visas bli högst 29,5×39,5cm.

Mått för passepartout
En enkel traditionell passepartout är vit. På Sollentuna Ram har vår datoriserade passepartoutskärare tre sätt att ange önskade mått:
-> “Standard” – man utgår ifrån öppningen som ska visas och yttermåttet på hela passepartouen. Sedan beräknar datorn automatiskt hur stora sidorna, respektive över och underkanterna kan vara, vilket man sedan kan justera ytterligare.
-> “Inside Out” – man utgår ifrån öppningen och anger hur stora passepartoutens sidor ska vara.
-> “Four Borders” – man anger yttermåttet, även kallat falsmåttet på passepartouen och därefter önskat mått på alla 4 enskilda sidor. Detta sätt brukar vi främst använda och skriva på följesedlar.

Traditionellt brukar man ha nedre sidan ungefär 25% bredare än de övriga tre sidorna. Vanligen fungerar det utmärkt att bara lägga till en extra centimeter nederst. Anledningen brukar sägas vara att verket då tycks stå stadigare.

pp specifikation
Passepartoutspecifikation i programmet MatCreator.

Sidornas storlek brukar oftast vara från 3cm upp till 8cm eller mer beroende på originalets storlek. Ändå är det inte ovanligt med andra mått för det är i slutänden en smaksak. Vår passepartoutskärare kan skära med 0.01mm noggrannhet, men vi brukar hålla oss till hela millimetrar eller ännu hellre centimetrar.

Passepartoutformer
I datorn kan man enkelt ange speciella former för passepartouer. Förutom rektangulär, så är en oval form ibland passande. Vidare är passepartouer med runda hörn ibland roliga, där man kan ange rundningen på hörnen, så att den anpassas till originalets runda hörn. I datorn kan man även göra passepartouer, där kan själv exakt anger hur öppningen ska se ut och låta den följa konturerna i ett original. En annan lösning är att man kan tillverka passepartouer med flera öppningar, där varje öppning anpassas exakt till det som ska synas.

Diverse passepartoutformer att välja bland

Tjockleken och färgen på passepartouen
En passepartout som medföljer en standardram brukar vara ungefär 1mm tjock. De passepartouer som Sollentuna Ram använder som standardpassepartouter (G1A/B eller AP100A/B) är främst 1,7mm. Färgade passepartouer från Crescent är vanligen 1,5mm och de vi använder är främst RagMat av bomull.
De flesta har enhetlig färg på utsidan och som kärna. För ett något gulnat original, så är det vanligen finast med en lite gulare passepartout som matchar originalets färgtoner. I specialfall använder vi även extra tjock 3,3mm passepartoutkartong. Se Konstlist eller Galleri1 för exempel på passepartoutkartonger.

Hur specificera passepartout
Det fungerar utmärkt att ringa in specifikationer på en passepartout som man vill få skuren. Då är det bäst att specificera passepartoutens ytterdimensioner, samt alla sidor. Vanligen anger vi höjden först. Så en passepartout som är 40×50 med sidorna 4/4/4/5 betyder en liggande passepartout med nederkanten 5cm och övriga kanter 5cm breda.

Hur en passepartout är skuren
En korrekt skuren passepartout bör ha innerkanterna skurna med 45 graders lutning och ytterkanterna skurna med 90 graders lutning. Anledningen är att det ser snyggast ut och man då lätt kan kontrollera tjockleken och hur avståndet är mot glaset. Samtidigt slipper man risken att skära sig på passepartoutens ytterkanter.

Dubbel passepartout
Dubbel passepartout innebär att man genom att kombinera två passepartoutfärger kan skapa en snyggare kant, samt få större tjocklek på ett enkelt sätt.. Ofta räcker det med en vit passepartout, samt en tunn svart eller färgad kant för att förhöja intrycket och bättre ringa in originalet.

Passepartoutlist
Ett alternativ till dubbel passepartout är att använda en passepartoutlist. Det är vanligen en trälist som sätts innanför passepartoutens innerkant. Den skapar ett litet extra djup och är vanligen blankare och känns lyxigare än en dubbel passepartout. Tyvärr har urvalet av passepartoutlister minskat under senare år.

Upphöjd passepartout
När man ramar in kolteckningar eller konst på papper där konsten inte alltid sitter kvar perfekt, så kan en upphöjd passepartout vara lämplig. Då kan kolpulver eller glitter som ramlar av gömmas bakom passepartouen.

Fransk passepartoutlinje och V-gröpning (V-grove)
Förr var det mer populärt att rita dekorativa linjer runt öppningen på passepartouen för att skapa ytterligare effekter. Idag när det finns passepartouer som är tvåfärgade, så kan man skapa mer exakta liknande effekter. Med datorskurna passepartouer kan man enkelt göra avancerade ornament genom att skära bort bara ytskiktet och få kärnans färg att synas.

Gamla syrahaltiga passepartouer
Passepartouer har man använt under mycket lång tid för att bevara original. När man började använda trämassa för passepartouer, så behöll man i början ligninet som normalt får trä att hålla ihop. Med lignin så blir pappret syrahaltigt och gulnar i solljus av UV-strålningen. När en gammal, syrahaltig passepartout gulnar, så avger den syrahaltig gas som dessutom förstör det original den egentligen ska skydda. Det är främst i snittet på i en gammal passepartout som man kan se om den har gulnat eller ej. Ofta kan man även se från vilket håll solljuset har kommit, för den delen av pappret har då mörknat mer.