Om sollentunaram.se

Sollentuna Ram AB är ett företag som arbetar med konstinramning och papperskonservering, mm. Vår webbplats heter sollentunaram.se.

Kommentarer på webbplatsen

Kommentarer är inte möjliga på denna webbplats.

Media

Uppladdning och ändringar på webbplatsen är endast möjliga av administratören. Besökare kan hämta och läsa alla information som presenteras publikt på webbplatsen.

Policy för kakor

Temporära kakor används på webbplatsen för registrerade besökare. Besökare som inte loggar in spåras inte.

Personliga uppgifter

Sollentuna Ram lagrar all information om kunder som skrivs på de följesedlar som kunder erhåller i samband med att man lämnar i föremål för inramning, konservering, etc. En liten del av denna information lagras även digitalt för att förenkla för återkommande kunder och för att kunna föra enklare kundstatistik.

Vilken information som lagras digitalt

I ett dataregistrer lagras idag följande information: Namn, mobilnummer, följesedelsnummer, samt datum då föremål lämnades in och när föremål åter hämtades.

Dina rättigheter

Alla kunder kan närsomhelst begära att se och kontrollera vilken information som finns lagrad om dem själva.

Hur kundinformation används

Kunders information används idag endast för att lättare söka bland följesedlar och hitta tidigare kundkontaktinformation.
I framtiden är det möjligt att Sollentuna Ram kommer att utnyttja denna information för att kommunicera med kunder i marknadsföringssyfte.
Sollentuna Ram kommer då endast att använda kunddata för att marknadsföra sig själva och vi kommer aldrig att dela med oss av kunddata till någon tredje part.